Inhalt:

bob 6,6 centa

govori najceneje po enotni predplačniški tarifi in plačuj po porabi

po nakupu bob kartice SIM lahko svoj bob račun napolniš z bob vrednostno kartico in ga uporabljaš kot predplačniški paket. s predplačniškim  paketom lahko govoriš in pošiljaš SMS sporočila po ceni 6,6 centa v vsa stacionarna in mobilna omrežja v Sloveniji in to brez vezave, brez fiksnih stroškov, brez skritih pasti in brez naročnine. predplačniški paket vsebuje začetni bonus, ki ga lahko uporabiš za 100 minut pogovorov ali SMS sporočil v vsa slovenska omrežja ali prenos podatkov v Sloveniji.

 

seveda pa lahko predplačniški bob paket kadarkoli kasneje spremeniš v naročniškega


  klici v Sloveniji in EU/EEA gostovanju 6,6 centa/min  
  SMS sporočilo v Sloveniji in EU/EEA gostovanju 6,6 centa/SMS  
  prenos podatkov v Sloveniji in EU/EEA gostovanju 6,6 centa/MB  
  mesečna naročnina brez  
  obračunski interval 60/60  
       

vse cene vsebujejo DDV

 

 

podroben cenik predplačniškega paketa bob 6,6 centa


predplačniški paket bob 6,6 centa


  cene vključujejo DDV velja od ponedeljka do nedelje med 00:00 - 24:00  
  obračunski interval (1) 60/60  
  enkraten začetni bonus ob aktivaciji SIM kartice (2) 100 enot  
  priključnina 0 €  
  naročnina 0 €  
  cene izven zakupljenih enot klicev    
  klici v Sloveniji in EU/EEA gostovanju 0,066 €/minuto  
  bob klicni center (068 680 680) brezplačno za bob uporabnike, ostalim se klic zaračuna skladno s cenikom njihovega operaterja  
  poslano sporočilo SMS v Sloveniji in EU/EEA gostovanju 0,066 €  
  poslano sporočilo SMS v tujino 0,066 €  
  poslano MMS sporočilo v Sloveniji in EU/EEA gostovanju 0,066 €  
  cena za prenos podatkov v Sloveniji in EU/EEA gostovanju 0,066 €/MB*  
  druge storitve    
  menjava SIM kartice 11 €  
  prenos številke k drugemu operaterju 5 €  
  prehod na drugo ponudbo 5 €**  
  mednarodni klici oglej si cenik za mednarodne klice  
  storitve v tujini oglej si cenik za storitve v tujini  
       

 

* obračunski interval za prenos podatkov je 64kB, v EU/EEA pa je obračunski interval storitev enak kot v domačem omrežju, le pri pribitku za prenos podatkov je enak 1 kB

** prehod na ponudbo A1 Slovenija

 

(1) obračunski interval 60/60 velja samo za klice v domačih mobilnih in stacionarnih omrežjih. obračunski interval 60/60 pomeni, da se vsaka začeta minuta obračuna kot polna minuta.

(2) enkratni začetni bonus pridobi stranka potem, ko aktivira svojo SIM kartico. na ta način ji pripada 100 enot, ki jih lahko uporabi za klice in SMS sporočila v vsa stacionarna in mobilna omrežja v Sloveniji ter prenos podatkov v Sloveniji. izključeni so klici na posebne številke, klici v tujino, klici v tujini, prenos podatkov v tujini. začetni bonus je na voljo 12 mesecev oz. do sklenitve naročniškega razmerja. ena minuta pogovora šteje kot eno sporočilo SMS ali prenesen 1 MB. če stranka začetnega bonusa ne porabi v prvi zaporednih 12 mesecih vključno od dneva aktivacije kartice SIM, izgubi pravico do morebitnega preostalega začetnega bonusa, kar pomeni, da A1 zneska ni dolžan vrniti stranki.


klici na posebne številke


  posebna storitev številka cena z vključenim DDV  
  nujni klic 112 brezplačno  
  gasilci 112 brezplačno  
  prva pomoč 112 brezplačno  
  policija 113 brezplačno  
  prijava motenj na telefonskih priključkih in terminalnih napravah 080 1000 brezplačno  
  info o telefonskih naročnikih izven Slovenije 1180 1,49 €*  
  informacije o številkah naročniških telefonov na območju Slovenije 1188; 1188++ (povezava na želeno številko) 1,49 € (prva minuta) 0,99 € (nadaljna minuta)  
  AMZS 1987 brezplačno  
  informacije o stanju in prometu na vseh državnih cestah 1970 0,66 €*  
  klicni center Avtobusne postaje Ljubljana 1991 1,49 €*  
  točen čas 195 0,49 €*  
  vozni red slovenskih železnic 1999 1,49 €*  
  slovenska zveza svetovalcev za telefonsko pomoč v stiski 116 123 brezplačno  
  dežurni telefon za pogrešane otroke 116 000 brezplačno  
  posredovanje informacij širšega pomena 1977 1,66 €*  
  reševalec - prevoz pacientov 19900 brezplačno  
  090 komercialne številke cene klicev na posamezne 090 komercialne številke so različne. cenik se dopolnjuje in je na voljo tukaj, v sklopu ceniki    
         

* cena na klicnavodila za preverjanje stanja in polnjenje bob predplačniškega računa


kako lahko preverim trenutno stanje na svojem bob računu?

  • če želiš preveriti stanje na svojem bob računu, vtipkaj niz *668# in pritisni tipko za klicanje.
  • lahko tudi pokličeš na številko 668 in ko se javi odzivnik, pritisneš številko 1 za preverjanje stanja.
  • stanje lahko preveriš tudi na portalu moj bob ali s klicem na bob klicni center 068 680 680.
     

kako poteka polnjenje bob predplačniškega računa?

bob vrednotnice v vrednosti 5 eur ali 10 eur, so na voljo na številnih prodajnih mestih po Sloveniji in na bankomatih v Sloveniji.
 

polnjenje računa z vrednostno kartico je možno na več načinov:

  •  pokličeš na številko 668 in izbereš številko 2 za polnjenje računa, vneseš skrito številko vrednostne kartice in potrdiš z znakom # (lojtra).
  •  obiščeš spletno stran za hitro polnjenje, brez registracije. vpišeš telefonsko številko ter skrito številko vrednostne kartice in potrdiš s klikom na “napolni”.
  •  bob račun lahko napolniš tudi na portalu moj bob
  •  za polnjenje računa lahko tudi pokličeš na številko bob klicnega centra 068 680 680.košarica
0 artiklov