Inhalt:

bob 5ka

predplačniški paket z vključenimi enotami bob 5ka

ob aktivaciji predplačniškega paketa bob 5ka prejmeš 500 minut pogovorov, 500 SMS-ov in 500 MB prenosa podatkov v vsa slovenska omrežja. vključene enote so veljavne 30 dni. vse to brez vezave in brez dodatnih stroškov. v kolikor boš porabil vse enote prej, lahko predčasno opraviš ponovni zakup enot, ali uporabljaš storitve po enotni ceni 6,6 centa (minuta, SMS, 1MB prenosa podatkov).

 

seveda pa lahko predplačniški bob paket kadarkoli kasneje spremeniš v naročniškega
 

  cena zakupa za 30 dni 5 EUR  
  vključene minute v Sloveniji in EU/EEA gostovanju 500 min  
  vključeni SMS-i v Sloveniji in EU/EEA gostovanju 500 SMS  
  vključen prenos podatkov v Sloveniji in EU/EEA gostovanju 500 MB  
  zakupljena količina podatkov v EU/EEA gostovanju brez dodatnih stroškov 500 MB  
  vsaka naslednja min/SMS/MB 6,6 centa  
  sporočila MMS 6,6 centa  
       

vse cene vsebujejo DDV


enostavna aktivacija:

  • napolni račun za vsaj 5 eur in pošlji SMS s ključno besedo 5KA na 0680,
  • ponovni zakup enot je možen tudi pred iztekom 30 dni veljavnosti zakupa.

 

 

podroben cenik predplačniškega paketa bob 5ka


predplačniški paket z vključenimi enotami bob 5ka

  cene vključujejo DDV velja od ponedeljka do nedelje med 00:00 - 24:00  
  cena zakupa 5 eur  
  vključene minute v Sloveniji in EU/EEA gostovanju  (1) 500 min  
  vključena SMS sporočila v Sloveniji in EU/EEA gostovanju (1) 500 SMS  
  vključen prenos podatkov v Sloveniji in EU/EEA gostovanju (1) 500 MB  
  vključen prenos podatkov v EU/EEA gostovanju brez dodatnih stroškov (1) 500 MB  
  obračunski interval 60/60  
  enkraten začetni bonus ob aktivaciji SIM kartice (3) 100 enot  
  priključnina 0 €  
  naročnina 0 €  
  cene izven zakupljenih enot    
  klici v Sloveniji in EU/EEA gostovanju 0,066 €/minuto  
  prenos podatkov v Sloveniji in EU/EEA gostovanju 0,066 €/MB*  
  bob klicni center (068 680 680) brezplačno za bob uporabnike, ostalim se klic zaračuna skladno s cenikom njihovega operaterja  
  poslano sporočilo MMS v Sloveniji in EU/EEA gostovanju 0,066 €  
  poslano sporočilo SMS v Sloveniji in EU/EEA gostovanju 0,066 €  
  poslano sporočilo SMS v tujino 0,066 €  
  DRUGE STORITVE    
  menjava SIM kartice 11 €  
  prenos številke k drugemu operaterju 5 €  
  prehod na drugo ponudbo 5 €**  
  mednarodni klici oglej si cenik za mednarodne klice  
  storitve v tujini oglej si cenik za storitve v tujini  
       

 

* obračunski interval za prenos podatkov je 64kB, v EU/EEA pa je obračunski interval storitev enak kot v domačem omrežju, le pri pribitku za prenos podatkov je enak 1 kB

* prehod na ponudbo A1 Slovenija

 

(1) bob 5ka vklučuje 500min klicev, 500 sporočil SMS in 500MB v vsa slovenska omrežja. morebitne neporabljene minute, sporočila SMS in MB se ne prenešajo v naslednji mesec. po prekoračitvi vključenih minut in vključenih sporočil SMS se vsaka naslednja minuta klica, sporočilo SMS in prenos podatkov v vsa slovenska omrežja zaračunata po ceni 0,066 eur.

(2) obračunski interval 60/60 velja samo za klice v domačih mobilnih in stacionarnih omrežjih. obračunski interval 60/60 pomeni, da se vsaka začeta minuta obračuna kot polna minuta.

(3) enkratni začetni bonus pridobi stranka potem, ko aktivira svojo SIM kartico. na ta način ji pripada 100 enot, ki jih lahko uporabi za klice in SMS sporočila v vsa stacionarna in mobilna omrežja v Sloveniji ter prenos podatkov v Sloveniji. izključeni so klici na posebne številke, klici v tujino, klici v tujini, prenos podatkov v tujini. začetni bonus je na voljo 12 mesecev oz. do sklenitve naročniškega razmerja. ena minuta pogovora šteje kot eno sporočilo SMS ali prenesen 1 MB. če stranka začetnega bonusa ne porabi v prvi zaporednih 12 mesecih vključno od dneva aktivacije kartice SIM, izgubi pravico do morebitnega preostalega začetnega bonusa, kar pomeni, da A1 zneska ni dolžan vrniti stranki.


klici na posebne številke

  posebna storitev številka cena z vključenim DDV  
  nujni klic 112 brezplačno  
  gasilci 112 brezplačno  
  prva pomoč 112 brezplačno  
  policija 113 brezplačno  
  prijava motenj na telefonskih priključkih in terminalnih napravah 080 1000 brezplačno  
  info o telefonskih naročnikih izven Slovenije 1180 1,49 €*  
  informacije o številkah naročniških telefonov na območju Slovenije 1188; 1188++ (povezava na želeno številko) 1,49 € (prva minuta) 0,99 € (nadaljnja minuta)  
  AMZS 1987 brezplačno  
  informacije o stanju in prometu na vseh državnih cestah 1970 0,66 €*  
  klicni center Avtobusne postaje Ljubljana 1991 1,49 €*  
  točen čas 195 0,49 €*  
  vozni red slovenskih železnic 1999 1,49 €*  
  slovenska zveza svetovalcev za telefonsko pomoč v stiski 116 123 brezplačno  
  dežurni telefon za pogrešane otroke 116 000 brezplačno  
  posredovanje informacij širšega pomena 1977 1,66 €*  
  reševalec - prevoz pacientov 19900 brezplačno  
  090 komercialne številke cene klicev na posamezne 090 komercialne številke so različne. cenik se dopolnjuje in je na voljo tukaj, v sklopu ceniki    
         

* cena na klicnavodila za preverjanje stanja in polnjenje bob predplačniškega računa


kako lahko preverim trenutno stanje na svojem bob računu?

  • če želiš preveriti stanje na svojem bob računu, vtipkaj niz *668# in pritisni tipko za klicanje. v kolikor je aktiven paket bob 5ka, se poleg stanja na računu izpišejo zakupljene enote, ki so še na voljo in datum veljavnosti računa.
  • stanje lahko preveriš tudi s klicem na bob klicni center 068 680 680.
     

kako poteka polnjenje bob predplačniškega računa?

bob vrednotnice v vrednosti 5 eur ali 10 eur, so na voljo na številnih prodajnih mestih po Sloveniji in na bankomatih v Sloveniji in urbanomatih za Ljubljanski potniški promet.
 

polnjenje računa z vrednostno kartico je možno na več načinov:

  •  pokličeš na številko 668 in izbereš številko 2 za polnjenje računa, vneseš skrito številko vrednostne kartice in potrdiš z znakom # (lojtra).
  •  obiščeš spletno stran za hitro polnjenje, brez registracije. vpišeš telefonsko številko ter skrito številko vrednostne kartice in potrdiš s klikom na “napolni”.
  •  bob račun lahko napolniš tudi na portalu moj bob
  •  za polnjenje računa lahko tudi pokličeš na številko bob klicnega centra 068 680 680.košarica
0 artiklov