Inhalt:

vip bob

bodi prvi, ki si lahko zagotovi paket vip bob – samo za bob naročnike in njihove prijatelje! paket vključuje 5000 minut v vsa slovenska omrežja, 5000 SMS sporočil ter kar 15 GB za samo 8,99 eur na mesec! vse to brez vezave in brez dodatnih stroškov. v kolikor boš porabil vse zakupljene enote, znaša strošek nadaljnjih pogovorov, SMS-ov ali 1 MB prenosa podatkov le 4 cente.

 

  mesečna naročnina 8,99 eur  
  vključene minute v Sloveniji in EU/EEA gostovanju 5000 minut  
  vključeni SMS-i v Sloveniji in EU/EEA gostovanju 5000 SMS  
  vključen prenos podatkov v Sloveniji in EU/EEA gostovanju 15 GB  
  vključen prenos podatkov v EU/EEA gostovanju brez dodatnih stroškov 1960 MB*  
  hitrost prenosa podatkov do 40/5 mbit/s  
  vsaka naslednja minuta ali SMS 4 cente  
       

*preostala količina zakupljenega prenosa podatkov na paketu vip bob se obračunava po ceni 9,394 eur za GB (gigabajt).

vse cene vsebujejo DDV

 

kako do paketa vip bob?

 

sem obstoječi naročnik

popolnoma enostavno in brezplačno! pošlji SMS s ključno besedo »vipbob« na 0680 ali pa menjavo uredi na portalu moj bob. kot obstoječi naročnik ne potrebuješ nobene kode ugodnosti in z menjavo ne boš imel nobenega stroška!

ne pozabi pa svoje kode ugodnosti deliti s svojimi sorodniki, prijatelji ali znanci, da bodo tudi oni lahko izkoristili noro ugoden paket vip bob! vsaka koda je lahko koriščena 3x, pridobiš pa jo tako, da pošlješ SMS sporočilo s ključno besedo »vip« na 4333.

 

še nisem bob naročnik

za sklenitev novega naročniškega razmerja na paket vip bob, boš potreboval posebno kodo. prosi prijatelja, sorodnika ali znanca, ki je že bob naročnik, za posebno kodo ugodnosti, ki jo vneseš pri sklepanju naročniškega razmerja preko spleta ali pa jo zaupaš agentu pri sklepanju novega naročniškega razmerja preko klicnega centra.

 

pohiti, ponudba velja le do konca meseca!

 

 

podroben cenik storitev naročniškega paketa vip bob


naročniški paket vip bob

  cene vključujejo DDV velja od ponedeljka do nedelje med 00:00 - 24:00  
  obračunski interval (1) 60/60  
  enkraten začetni bonus ob aktivaciji SIM kartice (minute ali sporočila SMS) (2) 100 enot  
  priključnina 0 €  
  mesečna naročnina (3) 8,99 €  
  vključene minute v Sloveniji in EU/EEA gostovanju  5000 min  
  vključena sporočila SMS v Sloveniji in EU/EEA gostovanju  5000 SMS  
  vključen prenos podatkov v Sloveniji in EU/EEA gostovanju 15 GB  
  vključen prenos podatkov v EU/EEA gostovanju brez dodatnih stroškov 1960 MB*  
  cene izven zakupljenih enot    
  klici v Sloveniji in EU/EEA gostovanju 0,04 €/minuto  
  bob klicni center (068 680 680) brezplačno za bob uporabnike, ostalim se klic zaračuna skladno s cenikom njihovega operaterja  
  poslano sporočilo SMS v Sloveniji in EU/EEA gostovanju 0,04 €  
  poslano sporočilo SMS v tujino 0,04 €  
  poslano MMS sporočilo v Sloveniji in EU/EEA gostovanju 0,04 €  
  cena za prenos podatkov v Sloveniji in EU/EEA gostovanju 0,04 €/MB**  
  druge storitve    
  menjava SIM kartice 11 €  
  kopija že izdanega računa 5,50 €  
  ponovna aktivacija 7,99 €  
  prenos številke k drugemu operaterju 5 €  
  prehod na drugo ponudbo 5 €***  
  strošek začasnega izklopa 15 €  
  strošek dokončnega izklopa 20 €  
  strošek prekinitve pogodbe oz. zapiranja računa zaradi neplačil 9,99 €  
  tiskani razčlenjeni račun 1,70 €  
  zavrnitev direktne bremenitve (4) 2,99 €  
  mednarodni klici oglej si cenik za mednarodne klice  
  storitve v tujini oglej si cenik za storitve v tujini  
       

 

* preostala količina zakupljenega prenosa podatkov na paketu vip bob se obračunava po ceni 9,394 eur za GB (gigabajt).

** obračunski interval za prenos podatkov je 64kB, v EU/EEA pa je obračunski interval storitev enak kot v domačem omrežju, le pri pribitku za prenos podatkov je enak 1 kB

*** prehod na ponudbo A1 Slovenija

 

(1) obračunski interval 60/60 velja samo za klice v domačih mobilnih in stacionarnih omrežjih. obračunski interval 60/60 pomeni, da se vsaka začeta minuta obračuna kot polna minuta.

(2) enkratni začetni bonus pridobi stranka potem, ko aktivira svojo SIM kartico. na ta način ji pripada 100 enot, ki jih lahko uporabi za klice in SMS v vsa stacionarna in mobilna omrežja v Sloveniji. izključeni so klici na posebne številke, klici v tujino, klici v tujini, prenos podatkov v Sloveniji in v tujini. začetni bonus je na voljo 12 mesecev. ena minuta pogovora šteje kot eno sporočilo SMS.

(3) mesečna naročnina paketa vip bob se zaračunava za nazaj in vključuje 5000 minut klicev, 5000 sporočil SMS v vsa slovenska omrežja in 15 GB prenosa podatkov v Sloveniji. morebitne neporabljene minute, sporočila SMS in prenos podatkov se ne prenašajo v naslednji mesec. po prekoračitvi vključenih minut. vključenih sporočil SMS in prenos podatkov se vsaka naslednja minuta klica oz. sporočilo SMS oz. 1 MB v vsa slovenska omrežja zaračunata po ceni 0,04 €.

(4) v primeru nezadostnih sredstev na bančnem računu.


klici na posebne številke

  posebna storitev številka cena z vključenim DDV  
  nujni klic 112 brezplačno  
  gasilci 112 brezplačno  
  prva pomoč 112 brezplačno  
  policija 113 brezplačno  
  prijava motenj na telefonskih priključkih in terminalnih napravah 080 1000 brezplačno  
  info o telefonskih naročnikih izven Slovenije 1180 1,49 €*  
  informacije o številkah naročniških telefonov na območju Slovenije 1188; 1188++ (povezava na želeno številko) 1,49 € (prva minuta) 0,99 € (nadaljna minuta)  
  AMZS 1987 brezplačno  
  informacije o stanju in prometu na vseh državnih cestah 1970 0,66 €*  
  klicni center Avtobusne postaje Ljubljana 1991 1,49 €*  
  točen čas 195 0,49 €*  
  vozni red slovenskih železnic 1999 1,49 €*  
  slovenska zveza svetovalcev za telefonsko pomoč v stiski 116 123 brezplačno  
  dežurni telefon za pogrešane otroke 116 000 brezplačno  
  posredovanje informacij širšega pomena 1977 1,66 €*  
  reševalec - prevoz pacientov 19900 brezplačno  
  090 komercialne številke cene klicev na posamezne 090 komercialne številke so različne. cenik se dopolnjuje in je na voljo tukaj, v sklopu ceniki    
         

* cena na klic


več o paketu VIP bob

ponudba velja do 30.6.2017 in je na voljo za potrošnike. cena vključuje DDV. zakupljene količine veljajo za klice in SMS sporočila v vsa slovenska omrežja ter prenos podatkov v Sloveniji. po 15.6.2017 bodo lahko naročniki tudi v državah EU/EAA koristili enako količino SMS in klicev, po preseženi zakupljeni količini pa se storitve zaračunajo po veljavnem ceniku. ob doseženih 1960 MB prenosa podatkov v državah EU/EAA se po 15.6.2017 ta zaračuna v znesku 9,394 EUR na GB, po preseženi zakupljeni količini pa se zaračuna po veljavnem ceniku. paket vip bob je na voljo obstoječim naročnikom, ki lahko obstoječi bob paket brezplačno zamenjajo za paket vip bob preko SMS sporočila ali to storijo preko portala moj bob. obstoječi naročnik lahko preko SMS sporočila zahteva kodo, s katero lahko trem osebam, ki še niso bob naročniki omogoči sklenitev naročniškega razmerja na paketu vip bob. osebe katerim je bila koda podeljena lahko novo naročniško razmerje na paketu vip bob sklenejo le tako, da v postopku sklepanja naročniškega razmerja predložijo podeljeno kodo.


košarica
0 artiklov