Inhalt:

nori bob

za samo 7,99 eur mesečno prejmeš 1500 minut pogovorov in 1500 SMS-ov v vsa slovenska omrežja. vse to brez vezave in brez dodatnih stroškov. v kolikor boš porabil vseh 1500 minut pogovorov in 1500 SMS-ov, znaša strošek nadaljnjih pogovorov in SMS-ov 4 cente.
 

  mesečna naročnina 7,99 eur  
  vključene minute v vsa slovenska omrežja 1500 minut  
  vključeni SMS-i v vsa slovenska omrežja 1500 SMS  
  vsaka naslednja minuta ali SMS v vsa omrežja 4 cente  
  vezava brez vezave  
  obračunski interval 60/60  
       

vse cene vsebujejo DDV

katerikoli že sklenjen bob naročniški paket lahko zamenjaš v paket nori bob kar preko SMSa, in sicer tako, da pošlješ SMS s ključno besedo noribob na številko 0680.

 

 

podroben cenik storitev naročniškega paketa nori bob


naročniški paket nori bob

  cene vključujejo DDV velja od ponedeljka do nedelje med 00:00 - 24:00  
  obračunski interval (1) 60/60  
  enkraten začetni bonus ob aktivaciji SIM kartice (minute ali sporočila SMS) (2) 100 enot  
  priključnina 0 €  
  mesečna naročnina 7,99 €  
  vključene minute v vsa slovenska omrežja (3) 1500 min  
  vključena sporočila SMS v vsa slovenska omrežja (3) 1500 SMS  
  cene klicev    
  bob kliče bob 0,04 €  
  bob na druga mobilna omrežja 0,04 €  
  bob na fiksna omrežja 0,04 €  
  bob klicni center (068 680 680) brezplačno za bob uporabnike, ostalim se klic zaračuna skladno s cenikom njihovega operaterja  
  SMS    
  bob pošlje sporočilo v Sloveniji 0,04 €  
  bob pošlje sporočilo SMS v tujino 0,04 €  
  MMS    
  bob pošlje sporočilo v Sloveniji 0,04 €  
  bob prenos podatkov    
  cena za prenos podatkov v Sloveniji 0,04 €/MB*  
  druge storitve    
  menjava SIM kartice 11 €  
  kopija že izdanega računa 5,50 €  
  ponovna aktivacija 7,99 €  
  prenos številke k drugemu operaterju 5 €  
  prehod na drugo ponudbo 5 €**  
  strošek začasnega izklopa 15 €  
  strošek dokončnega izklopa 20 €  
  strošek prekinitve pogodbe oz. zapiranja računa zaradi neplačil 9,99 €  
  tiskani razčlenjeni račun 1,70 €  
  zavrnitev direktne bremenitve (4) 2,99 €  
  mednarodni klici oglej si cenik za mednarodne klice  
  storitve v tujini oglej si cenik za storitve v tujini  
       

 

* obračunski interval za prenos podatkov je 64kB

** prehod na ponudbo A1 Slovenija

 

(1) obračunski interval 60/60 velja samo za klice v domačih mobilnih in stacionarnih omrežjih. obračunski interval 60/60 pomeni, da se vsaka začeta minuta obračuna kot polna minuta.

(2) enkratni začetni bonus pridobi stranka potem, ko aktivira svojo SIM kartico. na ta način ji pripada 100 enot, ki jih lahko uporabi za klice in SMS v vsa stacionarna in mobilna omrežja v Sloveniji. izključeni so klici na posebne številke, klici v tujino, klici v tujini, prenos podatkov v Sloveniji in v tujini. začetni bonus je na voljo 12 mesecev. ena minuta pogovora šteje kot eno sporočilo SMS.

(3) mesečna naročnina paketa nori bob se zaračunava za nazaj in vključuje 1500 minut klicev in 1500 sporočil SMS v vsa slovenska omrežja. morebitne neporabljene minute in sporočila SMS se ne prenašajo v naslednji mesec. po prekoračitvi vključenih minut in vključenih sporočil SMS se vsaka naslednja minuta klica oz. sporočilo SMS v vsa slovenska omrežja zaračunata po ceni 0,04 €.

(4) v primeru nezadostnih sredstev na bančnem računu.


klici na posebne številke

  posebna storitev številka cena z vključenim DDV  
  nujni klic 112 brezplačno  
  gasilci 112 brezplačno  
  prva pomoč 112 brezplačno  
  policija 113 brezplačno  
  prijava motenj na telefonskih priključkih in terminalnih napravah 080 1000 brezplačno  
  info o telefonskih naročnikih izven Slovenije 1180 1,49 €*  
  informacije o številkah naročniških telefonov na območju Slovenije 1188; 1188++ (povezava na želeno številko) 1,49 € (prva minuta) 0,99 € (nadaljna minuta)  
  AMZS 1987 brezplačno  
  informacije o stanju in prometu na vseh državnih cestah 1970 0,66 €*  
  klicni center Avtobusne postaje Ljubljana 1991 1,49 €*  
  točen čas 195 0,49 €*  
  vozni red slovenskih železnic 1999 1,49 €*  
  slovenska zveza svetovalcev za telefonsko pomoč v stiski 116 123 brezplačno  
  dežurni telefon za pogrešane otroke 116 000 brezplačno  
  posredovanje informacij širšega pomena 1977 1,66 €*  
  reševalec - prevoz pacientov 19900 brezplačno  
  090 komercialne številke cene klicev na posamezne 090 komercialne številke so različne. cenik se dopolnjuje in je na voljo tukaj, v sklopu ceniki    
         

* cena na klic


košarica
0 artiklov