Inhalt:

mogočni bob - trenutno ni več mogoča sklenitev

za samo 11,99€ mesečno prejmeš neomejeno minut pogovorov, neomejeno SMS-ov v vsa slovenska omrežja in 5GB prenosa podatkov! v kolikor boš porabil 5 GB, znaša strošek nadaljnjih MB 4 cente.

  mesečna naročnina 11,99 eur  
  vključene minute v Sloveniji in EU/EEA gostovanju  neomejeno  
  vključeni SMS-i v Sloveniji in EU/EEA gostovanju  neomejeno  
  vključen prenos podatkov v Sloveniji in EU/EEA gostovanju 5 GB  
  vključen prenos podatkov v EU/EEA gostovanju brez dodatnih stroškov 3356 MB*  
  hitrost prenosa podatkov do 40/5 mbit/s  
       

* preostala količina zakupljenega prenosa podatkov na paketu mogočni bob se obračunava po ceni 7,32 eur za GB (gigabajt).

vse cene vsebujejo DDV

katerikoli že sklenjen bob naročniški paket lahko zamenjaš v paket mogočni bob kar preko SMSa, in sicer tako, da pošlješ SMS s ključno besedo mogocnibob na številko 0680.

 

 

podroben cenik storitev naročniškega paketa mogočni bob


naročniški paket mogočni bob

  cene vključujejo DDV velja od ponedeljka do nedelje med 00:00 - 24:00  
  obračunski interval (1) 60/60  
  enkraten začetni bonus ob aktivaciji SIM kartice (2) 100 enot  
  priključnina 0 €  
  mesečna naročnina (3) 11,99 €  
  vključene minute v Sloveniji in EU/EEA gostovanju neomejeno  
  vključena sporočila SMS v Sloveniji in EU/EEA gostovanju neomejeno  
  vključen prenos podatkov v Sloveniji in EU/EEA gostovanju 5 GB  
  vključen prenos podatkov v EU/EEA gostovanju brez dodatnih stroškov 3356 MB*  
  cene izven zakupljenih enot    
  klici v Sloveniji in EU/EEA gostovanju 0,04 €/minuto  
  bob klicni center (068 680 680) brezplačno za bob uporabnike, ostalim se klic zaračuna skladno s cenikom njihovega operaterja  
  poslano sporočilo SMS v Sloveniji in EU/EEA gostovanju 0,04 €  
  poslano sporočilo SMS v tujino 0,04 €  
  poslano MMS sporočilo v Sloveniji in EU/EEA gostovanju 0,04 €  
  cena za prenos podatkov v Sloveniji in EU/EEA gostovanju 0,04 €/MB**  
  druge storitve    
  menjava SIM kartice 11 €  
  kopija že izdanega računa 5,50 €  
  ponovna aktivacija 7,99 €  
  prenos številke k drugemu operaterju 5 €  
  prehod na drugo ponudbo 5 €***  
  strošek začasnega izklopa 15 €  
  strošek dokončnega izklopa 20 €  
  strošek prekinitve pogodbe oz. zapiranja računa zaradi neplačil 9,99 €  
  tiskani razčlenjeni račun 1,70 €  
  zavrnitev direktne bremenitve (4) 2,99 €  
  mednarodni klici oglej si cenik za mednarodne klice  
  storitve v tujini oglej si cenik za storitve v tujini  
       

 

* preostala količina zakupljenega prenosa podatkov na paketu mogočni bob se obračunava po ceni 7,32 eur za GB (gigabajt).

** obračunski interval za prenos podatkov je 64kB, v EU/EEA pa je obračunski interval storitev enak kot v domačem omrežju, le pri pribitku za prenos podatkov je enak 1 kB

*** prehod na ponudbo A1 Slovenija

 

(1) obračunski interval 60/60 velja samo za klice v domačih mobilnih in stacionarnih omrežjih. obračunski interval 60/60 pomeni, da se vsaka začeta minuta obračuna kot polna minuta.

(2) enkratni začetni bonus pridobi stranka potem, ko aktivira svojo SIM kartico. na ta način ji pripada 100 enot, ki jih lahko uporabi za klice in SMS sporočila v vsa stacionarna in mobilna omrežja v Sloveniji ter prenos podatkov v Sloveniji. izključeni so klici na posebne številke, klici v tujino, klici v tujini, prenos podatkov v tujini. začetni bonus je na voljo 12 mesecev oz. do sklenitve naročniškega razmerja. ena minuta pogovora šteje kot eno sporočilo SMS ali prenesen 1 MB.

(3) mesečna naročnina paketa mogočni bob se zaračunava za nazaj in vključuje neomejene minute klicev, neomejena sporočila SMS v vsa slovenska omrežja in 5 GB prenosa podatkov v Sloveniji. morebitne neporabljene minute, sporočila SMS in prenos podatkov se ne prenašajo v naslednji mesec. po prekoračitvi 5 GB prenosa podatkov se vsak nadaljnji MB zaračuna po ceni 0,04 €.

(4) v primeru nezadostnih sredstev na bančnem računu.


klici na posebne številke

  posebna storitev številka cena z vključenim DDV  
  nujni klic 112 brezplačno  
  gasilci 112 brezplačno  
  prva pomoč 112 brezplačno  
  policija 113 brezplačno  
  prijava motenj na telefonskih priključkih in terminalnih napravah 080 1000 brezplačno  
  info o telefonskih naročnikih izven Slovenije 1180 1,49 €*  
  informacije o številkah naročniških telefonov na območju Slovenije 1188; 1188++ (povezava na želeno številko) 1,49 € (prva minuta) 0,99 € (nadaljna minuta)  
  AMZS 1987 brezplačno  
  informacije o stanju in prometu na vseh državnih cestah 1970 0,66 €*  
  klicni center Avtobusne postaje Ljubljana 1991 1,49 €*  
  točen čas 195 0,49 €*  
  vozni red slovenskih železnic 1999 1,49 €*  
  slovenska zveza svetovalcev za telefonsko pomoč v stiski 116 123 brezplačno  
  dežurni telefon za pogrešane otroke 116 000 brezplačno  
  posredovanje informacij širšega pomena 1977 1,66 €*  
  reševalec - prevoz pacientov 19900 brezplačno  
  090 komercialne številke cene klicev na posamezne 090 komercialne številke so različne. cenik se dopolnjuje in je na voljo tukaj, v sklopu ceniki    
         

* cena na klic


košarica
0 artiklov